Przedstawiciel handlowy w branży spożywczej

Przedstawiciel handlowy w branży FMCG (zdrowa żywność)

Obecnie dla naszego klienta z branży e-commerce poszukujemy kandydatki/kandydata na stanowisko: Przedstawiciela handlowego w branży spożywczej (zdrowa żywność).

Twoim głównym zadaniem będzie poszerzanie bazy naszych klientów na terenie południowej Polski (województwa: śląskie, opolskie, małopolskie, dolnośląskie) ale także jeśli zdecydujesz, że warto to inne sąsiednie województwa – nie ograniczamy Twoich pomysłów).

Na początku jeszcze kilka słów o PoYerbani.pl

Jesteśmy jednym z największych importerów i dystrybutorów yerba mate na terenie Europy. Cieszymy się pozycją lidera rodzimego rynku i mamy ogromny udział w tym, że grono sympatyków yerba mate wciąż się powiększa. Mimo to nie jesteśmy żadną korporacją z open spacem na 500 osób, a grupą ambitnych, pomysłowych i pracowitych ludzi zakochanych w Ameryce Południowej i przekuwających to w biznes. Wierzymy, że dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu w przyszłości zostaniemy największym producentem yerba mate i liderem sprzedaży internetowej.

Dołącz do nas i razem z nami realizuj misję dostarczania najwyższej jakości naturalnych produktów z różnych zakątków świata, tak, by stały się powszechne i dostępne dla każdego bez najmniejszych ograniczeń! Podejmiesz się tej misji razem z nami?

Zajrzyj na katalog jednej z naszych marek: indd.adobe.com/view/6c510971-c849-46c0-bdb3-3102e2ec4b3f

W razie pytań – zapraszam do kontaktu. Znajdziesz mnie na LinkedInie:

www.linkedin.com/in/bart%C5%82omiej-niewiadomski-64b769216/

Jeśli:

 • posiadasz co najmniej rok doświadczenia na stanowisku przedstawiciela handlowego (najlepiej w branży spożywczej)
 • jesteś skutecznym sprzedawcą, który osiąga sukcesy w swojej pracy
 • nie potrafisz działać bez wyzwań i określonych celów
 • sprzedaż i kontakt z drugim człowiekiem sprawia Ci dużą satysfakcję
 • wiesz na czym polega sprzedaż i rozumiesz, że sprzedaż to nie tylko dobra relacja nawiązana z drugim człowiekiem
 • masz dar słuchania, dostosowujesz swoje komunikaty do odbiorcy tak, że jesteś przez niego doskonale zrozumiany
 • wiesz co zrobić, kiedy usłyszysz „nie” od klienta
 • uśmiech i życzliwość są z Tobą każdego dnia o każdej godzinie
 • wygenerowanie raportu czy obliczenie marży w Excelu nie stanowi dla Ciebie kłopotu

… to jesteś osobą, z którą z przyjemnością nawiążemy długofalową współpracę!

Ciągle powiększamy nasz zespół i obecnie potrzebujemy osoby, która zostanie przedstawicielem handlowym w branży spożywczej na Polskę południową

W praktyce zakres Twoich obowiązków będzie obejmować:

 • realizowanie planów sprzedaży poprzez obsługę stałych klientów i pozyskiwanie nowych
 • wyszukiwanie potencjalnych klientów i umawianie się z nimi na spotkanie
 • realizowanie planów sprzedaży marek własnych
 • realizowanie zadań związanych z akcjami promocyjnymi, wprowadzaniem nowych produktów
 • raportowanie wyników zgodnie z przyjętymi standardami
 • dbanie o właściwy wizerunek produktów poprzez ich właściwą ekspozycję
 • prowadzenie rozmów i negocjacji handlowych
 • kreowanie dobrego wizerunku firmy

Od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności nawiązywania trwałych relacji z klientami i przekładania ich na sprzedaż
 • znajomości dobrych standardów sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta
 • dobrej organizacji czasu pracy i systematyczności
 • silnej wewnętrznej motywacji, pasji w działaniu oraz nastawienia na realizację wyznaczonych celów
 • przedsiębiorczości i skuteczności
 • umiejętności obsługi programów z pakietu MS Office (Excel w stopniu średnio-zaawansowanym)
 • prawo jazdy kat. B
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży FMCG

Gwarantujemy Ci:

 • wynagrodzenie i forma współpracy: Na początku oferujemy Umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy. Następnie, jeśli nasza współpraca będzie przebiegać pomyślnie oferujemy Ci umowę na czas określony na okres 6 lub 12 miesięcy. Twoje wynagrodzenie podstawowe wynosi 4000 zł brutto + premie uzależnione od Twoich wyników
 • dofinansowanie do karty Multisport
 • jasne zasady i oczekiwania
 • sprzęt niezbędny do realizacji zadań (samochód, laptop oraz telefon służbowy)
 • opłacenie noclegu, kiedy będziesz wykonywał swoją pracę w terenie
 • motywacyjny system wynagrodzeń
 • nielimitowany dostęp do naszej pysznej yerba mate! 🙂

Mamy już bazę klientów, z którymi od początku nawiążesz relację.

Informacyjnie: posiadamy biuro/oddział we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego, a także w Świdniku przy ul. Skośnej.

Jeśli spełniasz warunki, wyślij nam swoje CV. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Agencja zatrudnienia – nr wpisu 24725 

Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem na pracownika informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu, w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż to wynika wyraźnie z przepisów prawa, uznajemy za Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).  

 

1. Jeśli chcieliby Państwo, abyśmy brali pod uwagę  Państwa zgłoszenie rekrutacyjne w przyszłych projektach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie dodatkowo następującej klauzuli:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Grupę RBR sp. z o.o. 

2. Jeżeli z własnej inicjatywy zamieszczają Państwo w CV i/lub liście motywacyjnym dane osobowe,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,  tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczących Pana/Pani zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach  aplikacyjnych – w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 

 

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) informujemy, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka GRUPA RBR sp. z o.o. z siedzibą w Świdniku, ul. Skośna 11B, 21-040 Świdnik (dalej: „Administrator”).  

 1. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w ramach procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące cele i podstawy prawne: 

 1. W przypadku podania danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub innych aktów prawnych związanych z procesem zatrudnienia – Państwa dane będą przetwarzane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

 1. podanie w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych, niewymaganych na podstawie przepisów prawa (np. dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, wizerunek), zostanie potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie tych danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 1. w przypadku zamieszczenia w dokumentach rekrutacyjnych dodatkowych danych osobowych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczne będzie wyrażenie przez Państwa zgody na ich przetwarzanie w formie pisemnej – dane te będziemy przetwarzali zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO; 

 1. przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 1. podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 

 1. ustalenie, rozpatrywanie i obrona przed roszczeniami zgłoszonymi przez Pana/Panią względem Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora); 

 1. weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydata/tki, prowadzenie bieżącej komunikacji, w tym korespondencji z Panem/Panią oraz ustalenie warunków  współpracy  – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

 1. prowadzenie analiz statystycznych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

 1. prowadzenie wewnętrznej administracji procesami biznesowymi i administracyjnymi realizowanymi przez Administratora oraz podmioty z nim powiązane – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. 

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez kontakt na następujący adres e-mail: rekrutacja@gruparbr.pl.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych zakresach lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. 

  1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe:  

  2. – podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

  3. – podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, administracyjną, w tym usługi prawne, usługi IT, HR i wsparcia procesu rekrutacji, serwisowe, agencyjne, 

  4. – podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem, w zakresie koniecznym do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-biznesowych,

  5. – potencjalnym pracodawcom, w celu realizacji usług jako agencji zatrudnienia, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 1.  

Jednocześnie informujemy, że Administrator zapewnia adekwatne środki ochrony Państwa danych osobowych, w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 

 1. przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż trzy miesiące od dnia zakończenia rekrutacji; 

 1. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji, wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody – Administrator usunie dane wcześniej, jeżeli wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w tym celu; 

 1. przez okres ustalenia, rozpatrywania i obrony przed roszczeniami – w przypadku zgłoszenia przez Pana/Panią roszczenia związanego z procesem rekrutacji. 

 

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:  

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,  

 1. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

 1. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,  

 1. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,  

 1. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO, 

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – w granicach art. 21 RODO. 

Mają Państwo także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

 1. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji odnośnie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z nami na wybrany z poniższych sposobów: 

– pisemnie na adres: GRUPA RBR sp. z o.o., ul. Skośna 11B, 21-040 Świdnik; 

– mailowo na adres: rekrutacja@gruparbr.pl. 

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pani/Pana decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.  

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”), w szczególności w przypadku, gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. W takim przypadku Administrator zagwarantuje prawnie wymagane środki ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): i) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie z wymaganiami art. 45 RODO, ii) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, iii) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 47 RODO. W przypadku faktycznego przekazania Państwa danych poza EOG, mogą Państwo zażądać od Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie oraz informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji. 

 1. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

 1.